พระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า นายอวิรุทธิ์ สุวรรณรัตน์

5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทย วันนี้ข้าพพระพุทธเจ้าขอประทานอนุญาตเขียนถึงในหลวงของเรานะพระยาค่ะ หากเขียนผิดพลาดประการใด ข้าพพระพุทธเจ้าขอกราบประทานอภัยด้วยนะพระยาค่ะ ในความทรงจำของข้าพพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กจนโตก็มีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระองค์เดียวที่อยู่กับพวกเรามาตลอดเวลา ในทุกๆ บ้านจะมีรูปของท่านอยู่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งภายในบ้าน ได้ยินได้ฟังได้เห็นท่านในที่ต่างๆ อยู่มากมาย ในหลวงของพวกเราท่านทรงงานหนักมาโดยตลอด ท่านทรงไปในที่ๆ เดินทางลำบากไม่ว่าฝนจะตกแดดจะแรงเพียงใด ท่านก็เสด็จไปถึงเพื่อประชาชนของท่านจะได้มีความสุข ในหลวงของเราทรงเหน็ดเหนื่อยมามากแล้ว อยากให้ท่านทรงพักผ่อนบ้าง ที่สำคัญพวกเราคนไทยจะถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราตลอดไป


ขออัญเชิญพระนามเต็มของพระเจ้าอยู่หัวนะพระยาค่ะ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

Advertisement

About S.Awiruth

WebMaster

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Error: Please make sure the Twitter account is public.

My Photos

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: