พระเจ้าอยู่หัว, My Life

ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง


เมื่อวาน (25 พ.ค. 55) กลับถึงบ้านเร็วเปิดทีวีดูเห็นในหลวงของพวกเรา ทรงเสด็จไปยังทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระราชินี และพระเทพ นานมากแล้วที่เราไม่ได้เห็นพระองค์ทรงเสร็จออกมาแบบนี้ ในใจก็คิดว่าพระองค์ทรงเสร็จออกมาเที่ยวเพื่อพักผ่อน ก็ถือเป็นการดียิ่ง อยากให้พระองค์ทรงผ่อนคลาย พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมามากแล้ว และยิ่งได้เห็นพระองค์ทรงแข็งแรงขึ้น มีพระพักตร์แจ่มใส เพียงเท่านี้ก็อิ่มใจและสุขใจมากแล้ว เห็นประชาชนไปเฝ้ารอรัับเสด็จมากมายมันยิ่งทำให้ได้รู้ว่าที่สุดของคนไทยทุกคน คือ ในหลวงของเรา แม้ตัวผมเองไม่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จ ณ ทุ่งมะขามหย่อง แต่ก็ขอรับเสด็จอยู่ที่บ้านนี่แหละ เชื่อได้เลยว่าเมื่อวานหากใครได้ดูทีวี และได้เห็นพระพักตร์ของท่าน จะต้องพนมมือไหว้ท่าน “สาธุในหลวง” ทุกคนไป ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้น มันตื้นตัน และอิ่มใจจริงๆ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

ขอถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพระพุทธเจ้า นายอวิรุทธิ์ สุวรรณรัตน์ และครอบครัว

Advertisement

About S.Awiruth

WebMaster

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Twitter

Error: Please make sure the Twitter account is public.

My Photos

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: